Klubplan 2019

Her kan du se den nyeste Aktivitetsplan for UFL Storkøbenhavns Onsdagsklub.
UD-Af-HUSET-AKTIVITETER ses i højre side.

Tirsdagsklubben har ikke et decideret Klub-program, men mød hjertens gerne op og se om det er noget for dig.
Vi tar alle rigtig godt imod jer 😀

Husk! Ændringer kan forekomme