Forældre til en ung med særlige behov?

Ensomhed er ofte et problem for vores unge. De skal også have mulighed for at være sammen med andre ligesindede unge. Derfor driver Ligeværd en række ”Unge for Ligeværd klubber" rundt om i landet, der skaber rammer for sociale fællesskaber. Klubben I Storkøbenhavn kan du læse om på disse sider. Du er meget velkommen til at komme ned og besøge os med dit unge menneske eller kontakte os hvis du har spørgsmål. Vi vil gøre alt for at skabe de bedste rammer for dit barn sociale liv. 

Ligeværd har også en forening for forældre og pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov. Den forening hedder Ligeværd Forældre og Netværk og har også lokalforeninger rundt om i landet. I Storkøbenhavn har vi en meget aktiv lokalforening for forældre og pårørende, der på forskellig vis forsøger at hjælpe forældre /pårørende i at understøtte den unges vej i uddannelses-, bolig-, fritids- og arbejdslivet med viden, socialfagligbistand, bisidderordning og netværk. Vi arbejder også lokalepolitisk på at styrke ligeværdige løsninger for målgruppen.På Ligeværds hjemmeside www.ligeværd.dk kan du endvidere få adgang til viden, kurser og konferencer, der omhandler vores målgruppe og få socialfaglig rådgivning via Ligelinjen.

Forældreforeningen Ligeværd storkøbenhavn samarbejder tæt med Unge for Ligeværd klubben med at rekruttere frivillige, søge fondsmidler og oprette nye klubber.

Få ekspertviden og netværk direkte hjem i din egen stue.

Som forældre/pårørende til en ung med særlige behov, skal man altid være to skridt foran systemet og har altid mere end normalt travlt. Derfor har Ligeværd Storkøbenhavn valgt at udarbejde en række webinars/videoer, som du kan se hjemme fra din sofa. De ligger på vores hjemmeside Forældrenettet. Her giver socialrådgivere, studievejledere fagprofessionelle, jurister og bisiddere indsigt i, hvordan du kan hjælpe dit unge menneske på vej til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv i relation til uddannelse, bolig, beskæftigelse og økonomi.

Forældrenettet er også en facebookgruppe

I Forældrenettets facebookgruppe præsenterer vi løbende eksisterende og nye webinars der lægges op på denne hjemmeside. Vi deler viden og orienterer om andre af Ligeværd Storkøbenhavns aktiviteter. Men Facebookgruppen er først og fremmest tænkt som et sted, hvor du som forældre kan søge viden og sparring blandt andre forældre i samme situation. Del gerne gode ideer og erfaring og spørg andre til råds, når tingene bliver svære.  

Interesseret i at være med? 

Forældrenettet er et gratis tilbud til dig, men har du lyst til at vide mere om Ligeværd og eventuelt være medlem, så kan du melde dig ind via dette link.

Del siden