Hvad er UFL ??

UFL står for Unge For Ligeværd, og foreningen har som overordnet formål, at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre unge.

UFL ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab blandt vores medlemmer. Vi arrangerer således kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver vores medlemmer inputs, oplysning og vigtigst af alt - gode oplevelser med ligestillede. 

       UFL:

  • Arbejder for lige muligheder for alle!
  • Socialt samvær
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser:
  • Kurser
  • Udlandsrejser
  • Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 18 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Se mere på www.ufl-ligevaerd.dk